Author: max

MAREENA :: ТЕХНО СИНОД (13.03.20) – UA

Українська  English

Mareena_Photo

Mareena, як багаторічна резидентка клубу Tresor та засновниця лейблу / промо-групи UNRUSH, добре відома своїми еклектичними смаками, будуючи свої техно-сети, фактично усуваючи межі між жанрами. Коротко поговорили з нею перед її запланованим виступом у Львові на Техно Синоді від Textura, щоб дізнатись кілька фактів що стоять за її музичним досвідом.

Для початку розкажи про еволюцію своїх музичних смаків і як почалось твоє знайомство з техно?
– Моє перше свідоме знайомство з техно музикою відбулось у 1998 році, коли батьки взяли мене на Love парад в Берліні, і касетних записів  моєї сестри з піратського радіо „Evosonic“. Мені вдавалось «позичати» ці записи, коли вона ходила на вечірки, і я захопилась електронною музикою.  “What is the time, Mr. Templar” від Jasper Dahlbäck був важливим екземпляром електронної музики, який я тоді почула, і моя зацікавленість зросла.  2000 рік позначив мій вхід на техно-сцену (щасливі 20 років!). Я почала прокрадатись до клубів і діставати діджеїв для ідентифікації треків, оскільки тоді ще не було засилля Shazam та Інтернету. Один із ді-джеїв запросив мене до його локації на афтепаті і сталось диво. Він показав мені як зводити треки. Техно було дуже фанковим на початку 2000х і до сьогодні ви можете чути певний грув, що походить з тих часів.

(Jasper Dahlbäck – What is the time, Mr. Templar)

Чи є в тебе продюсери чи лейбли, які, відчуваєш, вплинули найбільше на формування твоїх смаків в техно?
– The Advent, шведські техно артисти на зразок Cari LekebuschJoell MullThomas Krome, чикагський гетто хаус/техно, Stenny FranssenDJ HellDJ RokDJ HMCDopplereffektSteve RachmadJames RuskinAphex TwinBasic ChannelJeff Mills і UR.
З недавнього я слідкую за всіма релізами від BlawanStojcheVladimir DubyshkinEjeca з Dance TraxStennyBarker і Kuldaboli, якщо згадати кількох.

Які твої улюблені треки, що доводилось грати найчастіше?
– Треки, що рідко залишаються вдома:
Blawan – Many Many Pings
The Subjective – Tremmer
Objekt – Ganzfeld (досі один з моїх улюблених треків на завершення сету)
Stojche – Accent (незабаром вийде на його дебютному альбомі)
Devilfish – Man Alive
Stenny Franssen & Monika Kruse – Good Fellas

…. Ви почуєте :)

Якщо говорити про твої смаки, які 3 слова найкраше їх описують?
– грув, енергетика, фанковість (для клубних сетів)
– ефімерність, задумливість, п’янкий (для ембіент сетів)

Незабаром виповниться 10 років як ти приєдналась до клубу Tresor, не дивно, що ти називаєш його другим домом. Які відбулись зміни в клубі за цей час і якими бачиш зміни в техно культурі загалом за цей період?
– Так, неймовірно як час летить. Я думаю, що нове місце не зазнало багатьох суттєвих змін. З відкриттям клубу OHM, простору Kraftwerk, і перезапуском Фестивалю Atonal, клуб знову відкрив місця для більш експериментальної музики, що чудово. Лейбл був дуже важливим та новаторським для техно, тому класно бачити, що він залишається все ще актуальним.
Загалом електронна музика стала світовим явищем з багатьма піджанрами. Останній раз коли мене запитали яке техно я граю, то я подумала “гаразд, мій тип техно може не бути техно для інших”. Колись так не було. Це була обмежена ніша. Завдяки всесвітньому комерційному успіху техно, артисти можуть подорожувати по всьому світі і непогано заробляти собі на життя. Але культурний аспект починає потерпати, капіталізм у дії.

Чи є якісь події пов’язані з цим клубом, які тобі найбільш пам’ятні за цей час?
– Мій самий перший виступ у Трезорі в 2011
– Фестиваль Tresor 25 років в 2016. Лише погляньте на цей lineup.
– Відкриття нового клубу від Трезор у Дортмунді разом з James Ruskin у грудні 2019. Який вайб, важлива історія для мене з певних причин.
– Коли діджеїла поряд з Moritz von Oswald і Juan Atkins в 2017

Твій проект Unrush зароджувався в період коли ти потребувала перезавантаження. Якою ти зараз бачиш місію цього проекту?
– Музика Unrush все ще залишається моєю втечею від щоденного життя. Звичайно додалось більше роботи, наприклад з лейблом, але це все ще проект мого серця. Я досі маю багато планів з Unrush і з нетерпінням чекаю, щоб ропочати більш інтенсивну роботу над ним.

Чи маєш якісь зацікавлення поза музикою?
– Спорт, природнє лікування тіла, як акупресура, кулінарія

Ти в Україні будеш вперше, чи відомо тобі щось про Львів?
– Я насправді з нетерпінням чекаю побачити Львів, і вас, хлопці. Ніколи не була в Україні і мені дуже цікаво як воно там. Я рідко роблю попереднє дослідження місць, де граю, люблю “йти за вітром” або коли водить хтось з місцевих, як ви…

Українська  English

MAREENA :: TECHNO SYNOD (13.03.20) – EN

Українська  English

Mareena_Photo

Mareena, as a long time resident of Tresor Club and UNRUSH label/promo group founder, is well known for her eclectic tastes while building up her techno sets, actually eliminating the borders between genres. We had a small conversation before her scheduled perfomance on Textura event in Lviv to find out few things that stand behind her musical experience.

Tell us about the evolution of your musical tastes and how your introduction to techno started?
– My very first conscious contact with techno music was in 1998 when my parents took me to the love parade in Berlin, and my sisters tape recordings from the pirate radio „Evosonic“. I managed to „borrow“ her tapes when she went out to parties, and I was fascinated by electronic music. “What is the time, Mr. Templar” by Jasper Dahlbäck was a significant piece of electronic music I heard back then and I got more curious… 2000 marked my entry to the techno scene (happy 20 years!). I started sneaking into clubs and annoyed the DJs for track IDs since no Shazam or internet was ubiquitous. One of the DJs invited me to an after party at his place and the magic happened. He showed me how to mix records. Techno was very funky around 2000 and until today you can hear certain grooves from that time in my sets.

(Jasper Dahlbäck – What is the time, Mr. Templar)

Can you mention any producers or labels that have influenced you most in shaping your tastes in techno?
The Advent, Swedish techno artists like Cari Lekebusch, Joell Mull, Thomas Krome, Chicago Ghetto House/ Techno, Stenny Franssen, DJ Hell, DJ Rok, DJ HMC, Dopplereffekt, Steve Rachmad, James Ruskin, Aphex Twin, Basic Channel, Jeff Mills & UR.
Most recently I follow all the releases from Blawan, Stojche, Vladimir Dubyshkin, Ejeca from Dance Trax, Stenny, Barker & Kuldaboli to name a few

What are your favorite tracks that you have played most often?
– Tracks that hardly stay home:
Blawan – Many Many Pings
The Subjective – Tremmer
Objekt – Ganzfeld (still one of my fav set closing tracks)
Stojche – Accent (coming soon on his debut album)
Devilfish – Man Alive
Stenny Franssen & Monika Kruse – Good Fellas

…. You will hear :)

Talking about your musical tastes, what 3 words would describe them best?
– groovy, energetic, funky (for club sets)
– ethereal, dreamy, heady (for ambient sets)

Well, it’s almost 10 years since you joined  Tresor Club, no wonder you call it your second home. What were the changes in the club during this time and how do you see changes in techno culture in general in this period?
– Yes, wow time flies. I think the new location hasn’t been going through a lot of significant changes. With opening OHM, Kraftwerk, and restarting Atonal Festival, the club has unfolded places for more experimental music again which is awesome. The label was very important and pioneering for techno, so it’s great to see that they keep it still fresh.
Electronic music in general has become a worldwide thing these days with many subgenres. I´ve been asked what kind of techno I play last time and this made me think, “oh right, my kind of techno may not be techno for others”. This was not the case back then. It was a limited niche. Due to the worldwide commercial success of techno, artists can fly around the globe and make a serious living now. The cultural aspect is starting to suffer, capitalism is real.

Are there any events related to this club that are most memorable to you during this decade?
– My very first Tresor Gig in 2011
– Tresor Festival 25 years in 2016. Just review that lineup.
– Playing the opening of the new Tresor Club in Dortmund with James Ruskin December 2019. What a vibe, important history for me at one point.
– DJing along Moritz von Oswald & Juan Atkins 2017

Your Unrush project was born at a time when you needed a reboot. How do you see the mission of this project now?
– Unrush’s music is still my escape from everyday life. Of course it has also become more work with the label for example, but it is still my heart’s project. I still have many plans with Unrush and I am looking forward to work on it more intensively again soon.

Do you have any interests outside of music?
– Sports, natural body healing like acupressure, cooking

That will be your first visit to Ukraine, do you know anything about Lviv?
– I am really looking forward to seeing Lviv and you guys. I’ve never been in the Ukraine, and I’m very excited about life on the ground. I rarely research the areas where I DJ, but I love to be carried by the wind or guided around by the locals like you…

Українська  English

 

ROOKAS :: Textura 2019 Closing (06.12.19) – EN

Українська  English

Urbex-by-Sandra-Jascherica

What was your introduction to electronic music and techno culture in particular?
The idea of picking up a vinyl record was fueled by curiosity sometime at the end of the high school after going to local techno events but even before that the music has been in my life as a big part, I have always been attracted to sounds but wasn’t really sure where exactly it was leading me to. Finding out UR, Detroit, Tresor and hearing DJs like Jeff Mills was a definite turning point, the whole Detroit/Berlin connection really drew me in and has been inspiring me since.

Tell us what producers have made the biggest impact on shaping your musical tastes?
A lot of inspiration comes from Detroit (UR  crew mainly Jeff Mills and Robert Hood, what was happening in Europe throughout the 90s (TresorBasic Channel / Chain ReactionDownwards). Later on I found out artists like Donato DozzyMike Parker and through them explored the deeper techno.
This would only cover a small part of techno influences but there’s too many to name. Ambient is a whole another dimension which in so many ways has shaped me, techno itself is shaped by other genres, even the ‘original’ techno, so I feel it’s essential not to get stuck in just one dimension.

And which labels and artists do you find most relevant at the moment?
Anthony Linell (Abdulla Rashim) and the whole NE group, Samurai Horo and the whole new subgenre that they started, there’s a lot of interesting things happening from all over the world but I’m not really chasing the latest music. I find that music from any time can be relevant at any time, timelessness in music is something that I search for and it’s about the space, the moment and how you interact with it that create that relevancy to me.

rookas2

About your DAI promo group. How was it created, what is behind it?
DAI was found in 2010 and at that time the scene wasn’t where it is now but we saw that there was an opportunity to go deeper and grow the scene by contributing to it ourselves, sharing the music with people. It was a challenging but also a rewarding experience, the artists we were bringing would perform live for most of the events, local djs would be playing longer sets, the visual aspect of the night was very important to us. It wasn’t always just techno either, we have had events where it was about ambient, noise music, collabs with other promoters. Creating a place where you can get lost in sound and just explore the music was always the main goal for us.
Recently, we have hit a pause on events as we have had a long run without much time off for nearly 9 years and I am not sure where it will take us next but we feel that we need to take a step back. I am now spending more time and energy on producing music and have already planned some Static Motion releases in the next few months..

How popular is techno music in Vilnius and Lithuania?
As in many parts of the world techno now is everywhere, local scene has grown substantially and filling a club throughout the night isn’t so unusual. With that comes a lot of advantages and unfortunately some disadvantages, its harder to create nights that are more focused on music and in a way more open to what kind of sound you can push. It’s a very active scene in terms of events quantity and the lineups but there is not that many venues, operating costs for promoters are high and in turn the risk has gone up so many lineup choices are becoming risk-free.

Share with us which clubs, promo groups or techno places in Lithuania and in Vilnius could you recommend?
Kablys – is where we have been doing our events for the last 5 years and the main techno events today are happening there, there are smaller local events that take place throughout the year and you can find other interesting experiences that are organised by Ghia and Isla.

What ukrainian techno artists you are familiar with? And what do you know about Lviv?
It will be my first time exploring Ukraine and am excited to have the opportunity! Stanislav Tolkachev played for us two times (2013, 2016), Svarog has played in Vilnius, to name a few. There is a lot of interesting things happening in Ukraine, wild events like Cxema, Rhythm Buro collective, Closer and of course the Texture events in Lviv. I have had the chance to play alongside Karma Detalis in Minsk.

Українська  English

Rookas podcast for Bassiani

ROOKAS :: Textura 2019 Closing (06.12.19) – UA

Українська  English

Urbex-by-Sandra-Jascherica

Яким був початок твого знайомства з електронною музикою і, зокрема, техно культурою?
Це було десь наприкінці середньої школи, ідея отримати вінілову платівку підживлювалась цікавістю після відвідування місцевих техноподій, але і до того музика відігравала велику роль в моєму житті, мене завжди приваблювали звуки, але не був певен куди саме мене все це приведе. Знайомство з UR, Детройтом, Трезором та прослуховування таких ді-джеїв як Jeff Mills було певним переломним моментом, весь цей зв’язок Детройт/Берлін дійсно захопив і з того часу надихав мене.

Розкажи які продюсери зробили найбільший вплив на формування твоїх музичних смаків?
Багато натхнення закладалось Детройтом (UR команда, головним чином, Jeff Mills та Robert Hood), від того, що відбувалось в Європі протягом 90-х років (Tresor, Basic Channel / Chain Reaction, Downwards). Пізніше я відкрив таких артистів, як Donato Dozzy, Mike Parker і через них почав досліджувати глибоке техно.
Це лише невелика частина техно-впливу, але загалом імен надто багато. Ембіент – це зовсім інший вимір, який сформував мене з різних сторін, саме техно утворене іншими жанрами, навіть “оригінальне” техно, тому я вважаю, що важливо не застрягати в одних рамках.

А які лейбли та артисти для тебе найбільш актуальні на даний момент?
Anthony Linell (Abdulla Rashim) та вся група артистів NE, Samurai Horo та цілий новий піджанр, який вони започаткували, багато всього цікавого відбувається у всьому світі, але я не дуже женусь за останньою музикою. Вважаю, що музика з будь-якого часу може бути актуальною в будь-який період, позачасовість у музиці – це те, що я шукаю, і саме простір, момент і те, як ви взаємодієте з ними, формують для мене актуальність.

rookas2

Стосовно твоєї промо групи DAI. Як вона створювалась, що за цим стоїть?
DAI започаткували у 2010 році, і тоді сцена ще не була там, де вона зараз, але ми бачили, що з’явилась можливість розвиватись і нарощувати сцену, зробивши свій внесок, ділячись музикою з людьми. Це був непростий, але корисний досвід, більшість артистів, яких ми привозили, виступали наживо, місцеві ж ді-джеї грали довші сети, візуальний аспект ночі був дуже важливим для нас. Це не завжди було просто техно, у нас були заходи, де був ембіент, нойс, колаборації з іншими промоутерами. Створювати місця, де можна загубитись у звуці та просто досліджувати музику, завжди було головною метою для нас.
Нещодавно ми зробили паузу щодо подій, оскільки тривалий час займались цим без особливого відпочинку на протязі майже 9 років, і я не знаю, куди саме це заведе нас далі, але відчуваємо, що потрібно зробити крок назад. Зараз я витрачаю більше часу та енергії на створення музики і вже запланував кілька релізів на лейблі Static Motion в найближчі кілька місяців.

Наскільки популярна музика техно в Вільнюсі та Литві?
Як і в багатьох куточках світу, техно зараз є скрізь, локальна сцена значно виросла, і повні клуби протягом ночі не є чимось незвичним. Завдяки цьому виникає безліч переваг і, на жаль, деяких недоліків, важче створювати події, більш орієнтовані на музику і певною мірою більш відкриті до того, який звук ви можете просувати. Наша сцена дуже активна з точки зору кількості подій та лайнапів, але не так вже й багато місць для івентів, оперативні витрати промоутерів високі і, в свою чергу, ризики зросли, тому часто вибір зупиняється на лайнапах, що не мають ризику.

Поділись які клуби, тусовки і фестивалі техно музики в Литві та зокрема Вільнюсі варті уваги?
Kablys – це місце, де ми проводимо наші події протягом останніх 5 років і основні техно-події сьогодні відбуваються там, є менші місцеві події, які проводяться протягом року, і ви можете отримати інші цікаві враження від команд організаторів Ghia та Isla.

Що знаєш про Львів?
Я вперше відкриватиму для себе Україну, і радий отримати таку можливість! Stanislav Tolkachev грав для нас два рази (2013, 2016), Svarog грав у Вільнюсі, з того що пригадується. В Україні відбувається багато цікавого, такі гучні події, як Cxema, колектив Rhythm Buro, Closer і, звичайно, події Textura у Львові. Цього року я також мав можливість грати разом з Karma Detalis у Мінську.

Українська  English

Подакст від Rookas для Bassiani

 

Hydrangea :: Textura #22 (08.03.19) – UA

Українська  English

3_2

Ти виросла в сім’ї любителів музики. Розкажи як розвивались твої музичні смаки. Що слухала до того, як сформувались твої теперішні смаки?
– Я виросла з бабусею і дідусем, і вже до мого першого дня народження вони “потрясли” мене класикою. Думаю, що несвідомо це одразу відкрило мої вуха до музики. Я була великим фанатом Моцарта, хаха. Згодом мій дядько відкрив для мене цілу музичну культуру психоделічного року, джазу, блюзу і т.д. Він також любив acid музику з 90-х років, і я думаю, все почалося якраз звідти.

Відомо, що на тебе, як продюсера, сильно вплинули роботи від Voices From The Lake. А які продюсери і лейбли найбільш актуальні для тебе зараз ?
– Так, справді, і це досі актуально. Я дуже регулярно слухаю їх музику, яка завжди мене надихає. Сьогодні важче виділити конкретного артиста чи лейбл, враховуючи, що я постійно відкриваю багато нових талантів. Це трохи нагадує “пошук голки в копиці сіна”, як ми говоримо у Франції :) Останнім часом я дуже багато слухаю старі альбоми від Plastikman (якщо не сказати щодня), я вважаю, що всі вони просто блискучі і досконалі .

Якщо говорити про французьку сцену електронної музики, хто з місцевих продюсерів чи діджеїв для тебе найбільш цікавий на даний момент?
– Як ви знаєте, мої смаки дуже схиляються в сторону італійських артистів і їх звучання. Але, звичайно, є і французькі артисти, які мені дуже подобаються, зокрема з таких лейблів як PreceptNVNAWarok,  Ōtium  або Kornarion.

Крім виступів ти любиш і сама подорожувати. Чи є якийсь особливий клуб, який відклався тобі у памяті і ти могла б порекомендувати?
– Я не з тих, хто багато тусується на вечірках, віддаю перевагу насолоджуватись тихими моментами з друзями, щоб слухати музику та ділитися напоями. Однак, повинна сказати, що я дуже ціную події, що відбуваються в міланському Acquario або Moog в Барселоні.

2

Ти недавно писала, що працюватимеш над створенням свого лайв-сету. Чи можеш поділитись іншими своїми музичними планами на цей рік?
– Це правда, і я сподіваюсь, що зможу впоратись з цим викликом в найближчі кілька місяців. Дуже багато роботи, знаючи, що паралельно я повинна закінчити інші музичні роботи (EP, ремікси, треки) в додаток до виступів. Я не є продюсером, що створює музику швидко, оскільки для мене важливо брати час на те, що створюю. Я думаю вже це буде досить хорошим досягненням на 2019. Але рік тільки починається, тому давайте подивимось, що може статись…
(Примітка: Кілька днів тому вийшов трек Messiahwaits – Blackened (Hydrangea Remix) на корейському лейблі Ameniia (цифра + вініл).
А вже 28 лютого заплановано також вихід роботи Morning Dew на лейблі Anekoic Records

Серед твоїх хобі значаться фотографування, дизайн, подорожі, але помітно, що ти теж полюбляєш робити нові тату і навіть дивитись футбол. Це також твої захоплення?
– Хаха, у тебе дуже хороше око. Це правда, я нещодавно почала робити татуювання, і вже є багато (занадто багато) ідей для наступних. Що стосується футболу, то повинна сказати, що я  його не могла терпіти раніше, але минулого року пішла подивитись гру і дуже добре провела час. Плюс, більшість моїх друзів люблять його, тому досить весело обговорювати.
Не скажу, що це стало хобі, фотографія залишається моєю улюбленою справою після музики.

Що тобі запам’яталось з останнього візиту в Україну і чи знаєш щось про Львів?
– О, мій останній візит до України з командою Rhythm Büro був просто чарівним. У нас був чудовий вікенд на фестивалі Natura, який вони організували на березі штучного озера (прим. Київське водосховище). Протягом ночі були також дощ і гроза , але це нікого не зупиняло танцювати. Магічно!
На даний момент я нічого не знаю про Львів і не роблю жодних досліджень, оскільки хочу зробити своє відкриття, що робить поїздку ще більш красивою :)

P.S.
Приєднатись і послухати Hydrangea можна на нашому найближчому івенті Textura #22 :: Hydrangea (France), 08.03.19

interview – Karma Detalis

Українська  English

 

Hydrangea :: Textura #22 (08.03.19) – EN

Українська  English

3_2

You are from a family of music lovers. Tell us how your musical tastes developed. What did you listen to before your current tastes were formed?
– You must know that I grew up with my grandparents and already before my first birthday, they rocked me with classical music. I think that, unconsciously, it immediately opened my ears on the music. I was a huge fan of Mozart ahah. Subsequently, my uncle made me a whole musical culture on psychedelic rock, jazz, blues etc. He also liked the acid music from the 90s, and I think everything started from there..

It is known that you, as a producer, have been strongly influenced by works from Voices From The Lake. And what producers and labels are most relevant to you now?
– Indeed, and this is always the case. I listen very regularly to their music that always inspires me a lot. Today it’s more difficult to mention an artist or a label in particular knowing that I constantly discover so many talents. It’s a bit like “looking for a needle in a bale of straw” as we say in France :) Lately, I listen a lot to the old albums from Plastikman  (to not say every day), I find them all just brilliant and perfect .

If we talk about the French electronic music scene, which of the local producers or DJs are most interesting to you at the moment?
– As you know, I’m quite inclined with my tastes towards Italian artists and their sound sweetness. But of course there are also French artists that I really like as from the labels Precept, NVNA, WarokŌtium or Kornarion.

In addition to performances, you also love to travel yourself. Is there any special memorable club to you, which you could recommend?
– I’m not a person who goes out a lot to party, it’s very rare. I prefer to enjoy quiet moments with my friends to listen to music and share drinks. However, I must say that I really appreciate the  Acquario or Moog in Barcelona.

2

You recently wrote that you will work on creating your live-set. Can you share any other musical plans for this year?
– That’s right, and I hope to be able to accomplish this challenge for the next few months. It’s a lot of work knowing that, in parallel, I have to finish many other musical works (EP, remixes, tracks) in addition to the gigs. I’m not a producer making music quickly as I appreciate to take my time on what I create. I think it will be a pretty good achievement already for this year 2019. But the year just begins, so let’s see what could happen…
(Note: Few days ago track Messiahwaits – Blackened (Hydrangea Remix) was released on South Korean label Ameniia (digital + vinyl).
And already on February 28, the work Morning Dew is planned for release on label Anekoic Records

Among your hobbies are photography, design, travel, but it’s noticeable that you also love to make new tattoos and even watch football. Can those be treated as your hobbies as well? :)
– Ahahah, you have a very good eye. It’s true that I have recently started doing some tattoos and I already have many (too much) ideas for the next ones. Regarding football, I must say that I hated it before, then I went to see a game last year and I really had a good time. Plus, most of my friends love it so it’s pretty funny to discuss about it.
I will not say that this has become a hobbie, photography will remain my favorite after the music.

What did you remember from your last visit to Ukraine and do you know anything about Lviv?
– Oh, my last visit to Ukraine with the Rhythm Büro team was just wonderful. We had a great weekend for the Natura Festival, they had organized on the edge of a huge artificial lake. The rain and thunderstorm were also present during the night but nothing stopped anyone from dancing. Magical !
I don’t know anything about Lviv at the moment and I don’t do any research because I want to make my own discovery, which makes the trip even more beautiful :)

P.S.
You can join and listen to Hydrangea on our nearest event: Textura #22 :: Hydrangea (France), 08.03.19

interview – Karma Detalis

Українська  English

 

Nørbak :: Textura #21 (11.01.19) – UA

Українська  English

norbak1

Почнемо з твого сценічного імені. Чому Nørbak?
– Перш за все, хочу подякувати, що запросили мене на це інтерв’ю, приємно. Ця назва не має конкретного значення. Коли починав цей проект, то шукав ім’я, і якось з друзями, з якими тусуюсь, придумали деякі варіанти, Norbak був один з тих, що мені сподобався і я просто додав “ø” замість звичайного “о”, що насправді звучить як Noerbak, а не Norbak, але я вже давно змирився з тим, щоб пояснювати людям як правильно казати (сміється). Проста історія!

Яким був твій зв’язок з музичною сферою, до того як приєднався до електронної сцени? Що для тебе означає музика?
– Зв’язок з музикою розпочався з хіп-хопу і деяких саундтреків до фільмів, які мені дуже подобались, в основному роботи Ганса Ціммера, але моїм першим контактом з електронною музикою був драм-енд-бейс, який я слухав кілька років, а потім було техно, з яким мене познайомили друзі, і одразу ж полюбив його! Для мене музика це те, що я хочу виразити, але слів для цього недостатньо, це може бути техно чи ембіент, які є основними музичними жанрами з якими працюю на даний момент.

В який момент ти вирішив самостійно створювати музику і що надихає тебе в цьому процесі?
– Мені настільки подобалась музика, яку слухав, що хотів дізнатись як її створюють. Я не мав поняття як це робиться і був повністю захоплений процесом, а коли почав щось вивчати, то вирішив спробувати!

Розкажи хто і що мало найбільший вплив на формування твоїх смаків?
– Озираючись назад, я, напевне, маю сказати, що саме Ганс Ціммер  був тим, хто вплинув на мене найбільше. Як вже сказав вище, я слухав багато його саундтреків і вони сильно мене надихнули.

Які б ти вибрав три слова, щоб описати музику, яку створюєш? 
– Моє звучання еволюціонувало за останній рік, але на даний момент три слова, які б використав: Гіпнотичний, Емоційний, Ефектний.

Кілька слів про португальске техно середовище. Наскільки популярним є техно в твоїй країні?
– Воно (техно середовище) сильно зростає, якщо порівнювати з тим, яким було кілька років тому, фестивалі стають більшими, лайн-апи наповнені музикою на будь-який смак, що добре, оскільки є баланс для того, щоб всі були задоволені! Наприклад, фестиваль Neopop  робить чудову роботу в цьому напрямку. Багато нових артистів, як і я, що з’являються в останні роки, зокрема такі як ChristinneA Thousand DetailsTemudomenosdois та Vil, усі вони створюють якісні речі, і я бачу  велике майбутнє для них всіх!

Які б ти міг назвати місцеві клуби чи промо групи, що роблять цікаві техно івенти?
– На думку одразу спадає  Club 118, це вражаючий клуб з класною саундсистемою, чудовою атмосферою та лайн-апом, який ретельно підібраний його власником, єдиним та неповторним  Lewis Fautzi! Клуби Gare Porto та Lux Frágil також дуже круті.

norbak2

Назви продюсерів і лейбли, які для тебе зараз найбільш актуальні.
– Мені дуже подобається те, що робить Kwartz, для нього це був вдалий рік, також S100, це проект, який призупинився кілька років тому, але досі дуже актуальний і надихаючий для мене, чудові роботи видав A.Brehme, і звичайно ж Oscar Mulero, який від самого початку є моїм улюбленим артистом, сильно захоплююсь та поважаю його, для нього це також був вдалий рік, багато хорошої та різноманітної музики. Якщо говорити про лейбли, то на даний момент це Semantica, але мені також дуже подобаються DelirioHoroOwnlife і Warm Up, я граю музику з цих лейблів практично в кожному своєму сеті, якісні роботи!

Чарт Топ 10 треків Nørbak в 2018 на Resident Advisor

2018 рік був продуктивним для тебе, заклавши міцний фундамент на майбутнє. Поділись планами на 2019.
– 2019 розпочнеться з релізу на лейблі Оскара Мулеро Warm Up Recordings, це буде розширений EP з 7 треків, де фокус буде більше на танцювальному техно, це для мене важливе досягнення. Потім буде реліз на лейблі  Edit Select з більш глибокими роботами, більше для душі ніж тіла, складатиметься з 4 треків, після чого чекаю на вихід мого першого сольного вінілу на лейблі Eternal Friction Records з реміксами від PursentSvarog та Stanislav Tolkachev. На протязі року з’являться також інші новини.


Чи маєш якісь хобі та зацікавлення поза музикою? 
– Останнім часом займався крос-фітом, це допомагає трохи очистити думки, люблю прогулянки на природі, коли маю вільну хвилинку, а також слухаю багато подкастів на різноманітні теми, щоб бути в курсі того, що відбувається навколо мене.

Що знаєш про Україну і чи чув про Львів вже раніше?
– Про Україну чув немало хорошого, що там дуже відкриті люди. Один мій друг, що недавно був по програмі Еразмус поблизу України, сказав мені, що вартує відвідати Львів, він наповнений енергією.  Дуже чекаю цієї поїздки, впевнений ця поїздка буде особливою. Рахую дні!

interview – Karma Detalis

Українська  English

 

Nørbak :: Textura #21 (11.01.19) – EN

Українська  English

norbak1

Let’s start with your project name. Why Nørbak?
– First of all let me thank you for inviting me to this interview, it’s a pleasure for me.  It has no specific meaning. When I started this project I was looking for a name, me and my friends we’re messing around and came up with some names, one that stood out to me was Norbak and I just added an “ø” instead of simply “o” which actually makes it sound like Noerbak not Norbak, but I gave up telling people how to say it a long time ago (laughing).  Simple story!

What was your connection with music sphere before joining the electronic scene? What does music mean to you?
– My connection with music started with Hip Hop and some soundtracks of movies I liked very much, mostly Hans Zimmer stuff, but my first contact with electronic music was Drum n Bass which I listened for some years and then there was techno, that was presented to me through some friends, immediately felt in love with it! Music for me is something I need to express but don’t have words to do, that being techno or ambient, which are the genres I mostly produce at the moment.

And what was the point when you decided to create music yourself and what inspires you in this process?
– I was so in love to the music I was hearing, that wanted to know how artist produced it, I had no clue and was completely fascinated by it and when I was starting to learn something I decided to give it a try and here we are now!

Tell us about what and who influenced most of all on the formation of your musical tastes?
– Looking back I probably have to say Hans Zimmer was the artist who influenced me the most. Like I said previously I listened a lot to his soundtracks and they inspired me very much.

Which 3 words would you choose to describe the music you create?
– My sound has evolved in the last year, but at the moment the three words I would use are: Hypnotic, Emotional, Effective.

Some words about the Portuguese techno environment. How popular is techno as a musical style in your country?
– Its growing a lot comparing to some years ago, festivals are getting bigger and the lineups filled with music for all tastes, which is good when there is a balance where everyone is happy! Neopop for example is doing an amazing job at this. Lots of new artists, like me, emerging in the last years as well like Christinne, A Thousand Details, Temudo, menosdois and Vil, all of them producing quality stuff, I see a great future for all of them!

What local clubs or promotional groups could you name that make interesting techno events?
– I immediately remember Club 118, it’s an amazing club with a great soundsystem, great atmosphere and the lineups carefully picked by the owner, which is the one and only Lewis Fautzi! Gare Porto and Lux Frágil are also very cool.

norbak2

Can you name producers and labels, that are most relevant to you at the moment?
– I’m really loving what Kwartz has been producing, it was a great year for him, also S100, it’s a project that stopped a couple of years ago, but still very relevant and inspiring to me, A.Brehme, he has been putting out some great music, and of course Oscar Mulero which is my favorite artist since the beginning, lots of respect and admiration for him, was an amazing year for him also, lots of good and diverse music. In terms of labels, Semantica is my favorite hands down, but I also really like Delirio, Horo, Ownlife and Warm Up, I play music from these labels in almost every set of mine, quality stuff!

Nørbak’s  TOP 10 chart in 2018 on Resident Advisor

Year 2018 was productive for you and laid a solid basis for the future. Share your plans for 2019.
– 2019 starts with a release on Oscar Mulero’s Warm Up Recordings, it will be a 7 track extended EP more focused on the physical side of techno, this one is a huge achievement for me. Then, a release on Edit Select’s label which is deeper, more for the mind rather than the body 4 track EP followed by my first solo vinyl EP with remixes from Pursent, Svarog and Stanislav Tolkachev to be released on Eternal Friction Records. More stuff to be announced during the year!


Tell us what are your hobbies and interests except for music?
– Lately I’ve been doing crossfit, kind of helps clearing the mind a bit and I also like to go for a walk near nature whenever I have time to, I also listen a lot of podcasts about different kind of subjects to keep myself up to date to what’s happening around me.

What do you know about Ukraine and have you heard anything about Lviv earlier?
– I’ve heard some really good stuff about Ukraine, very open minded people. A friend of mine was doing Erasmus near Ukraine recently and he told me the place to go is Lviv, lots of energy there. Super excited about this one, will be special for sure. Counting the days!

interview – Karma Detalis

Українська  English

 

Joachim Spieth :: Textura #20 (26.10.18) – EN

Українська  English

21950768_1966635633547944_647185539080023395_o

This year is special to you – Affin label, that you have launched, marks the 10th anniversary. Tell us what, in your opinion, were the main benchmarks of the label’s development during this period, how did it evolve, and what are the plans for the future?
– In the beginning there wasn’t a masterplan about all, it was all meant to be a platform for friends and talents… With the Affin 100 (and a distribution deal for vinyl after) things got more serious. In the following years the label got more focused on techno “only” and after some time I started to decrease the amount of artists releasing on the label to give it more definition and “a face”. So in short words, the label is always evolving since its begining. For the future i’ll stick to my principles and go on…

https://affin.bandcamp.com/

With your present experience, what mistakes would you consider revising 10 years ago when building your own label? What would you recommend for those who just get starting this path?
– I think mistakes have to be made to learn from it and to improve and develop. For a new label I would recommend to develop a circle of people co-operating for a long time. Following a vision and being authentic.

You devoted yourself to music entirely, working under your own name, Joachim Spieth, at what point did you decide that it is your way?  Did you consider other career options?
– There was not really a decision for it. It developed over the time. I always was into music (even years before i started doing my own music). About other career options: I studied and graduated, but already then I was much more into the music than a job that I could do after.

Listening to your music from the beginning, we can follow the chronology of your tastes changes. How and why did these changes appear?
– I think it’s a logical evolution to make decisions in life and adjust decisions also after some time. Nobody wants to get stuck, not with your daily life, state of mind etc. and also not with the music you do. So for me it’s normal to change.

spieth1

You previously mentioned that at the early stages you were greatly influenced, in musical aspects, by Aphex Twin, Plastikman, Basic Channel, Wolfgang Voigt,  but can you also name artists (that are not on your label) that inspire you at the moment, and also labels, which are spiritually close to you now?
– Nowadays it’s not so easy to name Artists or labels… I’m just less “fan” than in the past. I observe a bit more critical what others are doing. So I like a track from an EP, or 1 release of a label. But with all the music coming out I got more picky in the last years. Some Artists I like are Acronym, Edit Select, Dino Sabatini, Donato Dozzy, Murcof, for example. Inspiring labels for me are CHPTR, Under Molnet, Spazio Disponible

Your Irradiance album was released at the end of last year. What does it mean to you, what time frame of your creativity does it cover, what ideas and emotions are behind it?
– It took me a long time to start working on an album. After some experience I felt that “now” was the time…  And from that point it was flowing. It took me some months to finish it, but I did not really care about others opinions or what some people maybe would expect and like to listen to. It’s an authentic document of the sound that moved me. Some remarked that it’s a great combination of parts of my musical past that was translated into the present. So the album integrates several stages of my work in a cohesive way.

The question about techno environment in Germany. It is clear that it is very advanced, but I would also like to hear your assessment of changes over the past 10 years in your country, what has changed for the better, what for worse, in your opinion?
– Almost impossible to mention all. My opinion is that the techno scene has separated into several niches and these niches are independent. To observe is almost impossible. About production and distribution of music it’s easier to appear on the market than 10 years ago, but to get “heard” it’s more difficult. Technically there were innovations (DAWs) so you can have a high quality soundwise without investing too much money. But as everybody can do it, the market is flooded. There’s a massive change in nightlife regarding festivals vs clubs. Seems there’s an endless stream of festivals, starting early in the year and continuing until September. In fact, for clubs it’s critical.  So these examples show some changes, but it’s not easy to tell if that’s good or bad.

Do you have any favorite clubs in Germany, except for Berlin, which are personally most important to you at the moment (or in general), that you would recommend to pay attention first?

– Besides from Berlin venues there are several spots in Germany that I like. Some examples are Geheimclub in Magdeburg, Enter The Void in Hannover, Mauerpfeiffer in Saarbrücken or Bang! in Oberhausen. But for sure, there are countless more… these are just a few where I got linked to…

Talking about global trends. Performing in remote countries, such as Australia, China, South Africa etc, can you say that modern trends in techno music have already become a global phenomenon? To what extent techno audience from the clubs outside of Europe is ready to accept the sound that you and Affin label stand for??

– I think that this music is a global movement, especially now, as electronic media getting more and more information and music is spread globally so people get in touch with DJs / labels almost at the same time. I could observe some people on South Africa (for example) who were so touched by the music and told me “i never experienced something like that in my whole life”, but the majority of the crowds are based on a similar level / taste or how you want to call it.

You will come to Ukraine (Lviv in particular) for the first time. Do you know anything about our city?
– I don’t know too much yet, but that the city is multi-ethnic, located close to Poland and has very nice historical buildings (that I’ll love to visit). I’m sure you guys will show me the beauty of Lviv

https://joachimspieth.de/affin/

interview – Karma Detalis
Українська  English