Month: February 2019

Hydrangea :: Textura #22 (08.03.19) – UA

Українська  English

3_2

Ти виросла в сім’ї любителів музики. Розкажи як розвивались твої музичні смаки. Що слухала до того, як сформувались твої теперішні смаки?
– Я виросла з бабусею і дідусем, і вже до мого першого дня народження вони “потрясли” мене класикою. Думаю, що несвідомо це одразу відкрило мої вуха до музики. Я була великим фанатом Моцарта, хаха. Згодом мій дядько відкрив для мене цілу музичну культуру психоделічного року, джазу, блюзу і т.д. Він також любив acid музику з 90-х років, і я думаю, все почалося якраз звідти.

Відомо, що на тебе, як продюсера, сильно вплинули роботи від Voices From The Lake. А які продюсери і лейбли найбільш актуальні для тебе зараз ?
– Так, справді, і це досі актуально. Я дуже регулярно слухаю їх музику, яка завжди мене надихає. Сьогодні важче виділити конкретного артиста чи лейбл, враховуючи, що я постійно відкриваю багато нових талантів. Це трохи нагадує “пошук голки в копиці сіна”, як ми говоримо у Франції :) Останнім часом я дуже багато слухаю старі альбоми від Plastikman (якщо не сказати щодня), я вважаю, що всі вони просто блискучі і досконалі .

Якщо говорити про французьку сцену електронної музики, хто з місцевих продюсерів чи діджеїв для тебе найбільш цікавий на даний момент?
– Як ви знаєте, мої смаки дуже схиляються в сторону італійських артистів і їх звучання. Але, звичайно, є і французькі артисти, які мені дуже подобаються, зокрема з таких лейблів як PreceptNVNAWarok,  Ōtium  або Kornarion.

Крім виступів ти любиш і сама подорожувати. Чи є якийсь особливий клуб, який відклався тобі у памяті і ти могла б порекомендувати?
– Я не з тих, хто багато тусується на вечірках, віддаю перевагу насолоджуватись тихими моментами з друзями, щоб слухати музику та ділитися напоями. Однак, повинна сказати, що я дуже ціную події, що відбуваються в міланському Acquario або Moog в Барселоні.

2

Ти недавно писала, що працюватимеш над створенням свого лайв-сету. Чи можеш поділитись іншими своїми музичними планами на цей рік?
– Це правда, і я сподіваюсь, що зможу впоратись з цим викликом в найближчі кілька місяців. Дуже багато роботи, знаючи, що паралельно я повинна закінчити інші музичні роботи (EP, ремікси, треки) в додаток до виступів. Я не є продюсером, що створює музику швидко, оскільки для мене важливо брати час на те, що створюю. Я думаю вже це буде досить хорошим досягненням на 2019. Але рік тільки починається, тому давайте подивимось, що може статись…
(Примітка: Кілька днів тому вийшов трек Messiahwaits – Blackened (Hydrangea Remix) на корейському лейблі Ameniia (цифра + вініл).
А вже 28 лютого заплановано також вихід роботи Morning Dew на лейблі Anekoic Records

Серед твоїх хобі значаться фотографування, дизайн, подорожі, але помітно, що ти теж полюбляєш робити нові тату і навіть дивитись футбол. Це також твої захоплення?
– Хаха, у тебе дуже хороше око. Це правда, я нещодавно почала робити татуювання, і вже є багато (занадто багато) ідей для наступних. Що стосується футболу, то повинна сказати, що я  його не могла терпіти раніше, але минулого року пішла подивитись гру і дуже добре провела час. Плюс, більшість моїх друзів люблять його, тому досить весело обговорювати.
Не скажу, що це стало хобі, фотографія залишається моєю улюбленою справою після музики.

Що тобі запам’яталось з останнього візиту в Україну і чи знаєш щось про Львів?
– О, мій останній візит до України з командою Rhythm Büro був просто чарівним. У нас був чудовий вікенд на фестивалі Natura, який вони організували на березі штучного озера (прим. Київське водосховище). Протягом ночі були також дощ і гроза , але це нікого не зупиняло танцювати. Магічно!
На даний момент я нічого не знаю про Львів і не роблю жодних досліджень, оскільки хочу зробити своє відкриття, що робить поїздку ще більш красивою :)

P.S.
Приєднатись і послухати Hydrangea можна на нашому найближчому івенті Textura #22 :: Hydrangea (France), 08.03.19

interview – Karma Detalis

Українська  English

 

Hydrangea :: Textura #22 (08.03.19) – EN

Українська  English

3_2

You are from a family of music lovers. Tell us how your musical tastes developed. What did you listen to before your current tastes were formed?
– You must know that I grew up with my grandparents and already before my first birthday, they rocked me with classical music. I think that, unconsciously, it immediately opened my ears on the music. I was a huge fan of Mozart ahah. Subsequently, my uncle made me a whole musical culture on psychedelic rock, jazz, blues etc. He also liked the acid music from the 90s, and I think everything started from there..

It is known that you, as a producer, have been strongly influenced by works from Voices From The Lake. And what producers and labels are most relevant to you now?
– Indeed, and this is always the case. I listen very regularly to their music that always inspires me a lot. Today it’s more difficult to mention an artist or a label in particular knowing that I constantly discover so many talents. It’s a bit like “looking for a needle in a bale of straw” as we say in France :) Lately, I listen a lot to the old albums from Plastikman  (to not say every day), I find them all just brilliant and perfect .

If we talk about the French electronic music scene, which of the local producers or DJs are most interesting to you at the moment?
– As you know, I’m quite inclined with my tastes towards Italian artists and their sound sweetness. But of course there are also French artists that I really like as from the labels Precept, NVNA, WarokŌtium or Kornarion.

In addition to performances, you also love to travel yourself. Is there any special memorable club to you, which you could recommend?
– I’m not a person who goes out a lot to party, it’s very rare. I prefer to enjoy quiet moments with my friends to listen to music and share drinks. However, I must say that I really appreciate the  Acquario or Moog in Barcelona.

2

You recently wrote that you will work on creating your live-set. Can you share any other musical plans for this year?
– That’s right, and I hope to be able to accomplish this challenge for the next few months. It’s a lot of work knowing that, in parallel, I have to finish many other musical works (EP, remixes, tracks) in addition to the gigs. I’m not a producer making music quickly as I appreciate to take my time on what I create. I think it will be a pretty good achievement already for this year 2019. But the year just begins, so let’s see what could happen…
(Note: Few days ago track Messiahwaits – Blackened (Hydrangea Remix) was released on South Korean label Ameniia (digital + vinyl).
And already on February 28, the work Morning Dew is planned for release on label Anekoic Records

Among your hobbies are photography, design, travel, but it’s noticeable that you also love to make new tattoos and even watch football. Can those be treated as your hobbies as well? :)
– Ahahah, you have a very good eye. It’s true that I have recently started doing some tattoos and I already have many (too much) ideas for the next ones. Regarding football, I must say that I hated it before, then I went to see a game last year and I really had a good time. Plus, most of my friends love it so it’s pretty funny to discuss about it.
I will not say that this has become a hobbie, photography will remain my favorite after the music.

What did you remember from your last visit to Ukraine and do you know anything about Lviv?
– Oh, my last visit to Ukraine with the Rhythm Büro team was just wonderful. We had a great weekend for the Natura Festival, they had organized on the edge of a huge artificial lake. The rain and thunderstorm were also present during the night but nothing stopped anyone from dancing. Magical !
I don’t know anything about Lviv at the moment and I don’t do any research because I want to make my own discovery, which makes the trip even more beautiful :)

P.S.
You can join and listen to Hydrangea on our nearest event: Textura #22 :: Hydrangea (France), 08.03.19

interview – Karma Detalis

Українська  English